Vi värnar om skyddet av dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi hanterar dina uppgifter. Genom att använda vårt formulär accepterar du vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?  

Vad som avses med en personuppgift är en uppgift som kan identifiera en individ, som till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, bilder eller filmer. 

Parter och ansvar 

Öfvergårds (1753400-9) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för personuppgifterna du lämnar till oss.

Hantering av personuppgifter och data 

Öfvergårds utgångspunkt är att inte registrera eller samla in data som inte anses nödvändigt för vår verksamhet, och heller inte spara data längre än vad syftet kräver. 
 
1) Personuppgifter som vi samlar in framkommer tydligt på formuläret på Öfvergårds hemsida. Informationen samlas enbart in i syfte att smidigt kontakta oss för bokning av aktivitet på Öfvergårds. 

2) Personuppgifter som vi samlar in för våra andelsägare för att kunna skicka nyhetsbrev är namn, vald äppelsort, e-postadress och mobiltelefonnummer. 

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas inte med annan tredje part än vad som nämns i denna policy med undantag för att uppfylla eventuell rättslig skyldighet.

Hur länge sparas dina uppgifter? 

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För faktureringsändamål sparas dina uppgifter så länge det finns ett kundförhållande mellan beställaren och Öfvergårds och därefter så länge bokföringslagen kräver.  

Finns du registrerad i vårt (Öfvergårds) register har du rätt till att: