Att odla äpplen

Äppelodling under året

Januari

I början av året beskärs träden. På Öfvergårds gör vi det arbetet själva.
De avklippta grenarna läggs i gräsraden mellan träden och krossas sedan och blir småningom näring till träden.

April - Maj

I april-maj jobbar vi med gräsklippning och röjning runt träden. Vi klipper gräset i raderna regelbundet och låter klippet ligga kvar för att det skall kunna bli näring till träden.

I själva trädraden vill man inte ha gräs, för det får inte ta över och stjäla vatten och näring från träden.

Maj

I maj arbetar vi med växtskydd. Vi odlar enligt IPM-principen, vilket betyder att vi kontrollerar hur många nyttoinsekter respektive skadeinsekter det finns i odlingen genom att göra så kallade bankprov. Om balansen är bra, behöver vi inte bekämpa.

Vi bekämpar även mot skorv – en svampsjukdom som gör att äpplena blir fula.

Juli

I juli är det dags för kartgallring. Ungefär 1/3 av alla kart plockas bort för att de övriga ska få plats att växa till sig ordentligt.

Normalt när man kartgallrar låter man karten ligga kvar på marken för att de ska kunna ge näring tillbaka till träden. Vi plockar en del kart i äppelplockarväskor och gör istället delikatesser av dem.

Augusti - Oktober

I augusti börjar vi plocka de tidiga sorterna. Vi  plockar det mesta själva.

Plockning pågår sedan ända fram till mitten av oktober.

Av äpplena som plockas levereras en del till ÅTH som säljer till butiker över hela landet, en del säljs direkt till kund och en del förädlar vi.

 

Augusti - December

Parallellt med plockningen sorterar vi och det arbetet håller på tills det blir tomt i vårt kyllager, normalt ungefär fram till december.

IPM – integrated pest management

Alla åländska kommersiellt odlade äpplen är odlade enligt IPM, ett mellanting mellan ekologisk och konventionell odling.
Inom IPM bekämpar man skadedjur endast vid dokumenterat behov. Samma gäller för gödsling, bevattning och sjukdomsbehandling.
När man planterar nytt väljs sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur.
Som IPM-odlare tar man stor hänsyn till miljön samtidigt som odlingen ska vara ekonomiskt hållbar.

De åländska äpplena är trygga att äta!
Vi är certifierade enligt inhemskt rent.