I början av året beskärs träden. På Öfvergårds gör vi det arbetet själva.

I april-maj jobbar vi med gräsklippning och röjning runt träden. Att ha gräs i gångarna mellan träden är praktiskt för marken blir inte så lerig. Men gräset får inte ta över och stjäla vatten och näring från träden.

I maj arbetar vi med växtskydd. Vi odlar enligt IPM-principen, vilket betyder att vi kontrollerar hur många nyttoinsekter respektive skadeinsekter det finns i odlingen genom ett bankprov. Om balansen är bra, behöver vi inte bekämpa. Vi bekämpar även mot skorv – en svampsjukdom som gör att äpplena blir fula.

I juli är det dags för kartgallring. Ungefär 1/3 av alla kart plockas bort för att de övriga ska få plats att växa till sig ordentligt.

I augusti börjar vi plocka de tidiga sorterna. Vi  plockar det mesta själv – med lite ungdoms- och pensionärsarbete till hjälp förstås.

Plockning pågår sedan ända fram till mitten av oktober. För tillfället säljs det mesta av vår skörd till butiker över hela landet.

Vi säljer även våra äppel på REKO, både i Mariehamn och Godby.

Parallellt med plockningen sorterar vi och det arbetet håller på med tills det blir tomt i vårt kyllager. Och sen börjar allt om igen.

 

 

IPM – integrated pest management

Alla åländska kommersiellt odlade äpplen är odlade enligt IPM, ett mellanting mellan ekologisk och konventionell odling.

Inom IPM bekämpar man skadedjur endast vid dokumenterat behov. Samma gäller för gödsling, bevattning och sjukdomsbehandling.

När man planterar nytt väljs sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur.

Som IPM-odlare tar man stor hänsyn till miljön samtidigt som odlingen ska vara ekonomiskt hållbar.

De åländska äpplena är trygga att äta!

Vi är certifierade enligt inhemskt rent.